قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت>>اقىت ءۇلىمجى ۇلىنىڭ قازىنامالارى تولىق نۇسقالى بەتى

copyright © 2016 苏ICP备15062819号-1

哈萨克族伟大的思想家、阿肯-阿合提.乌鲁木基的网站 Tel:18792514428